малко вероятен

словосъч. - малък, слаб, смътен
словосъч. - мрачен, песимистичен, скептичен, без особени изгледи за успех

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • проблематичен — прил. съмнителен, несигурен, невероятен, малко вероятен прил. загадъчен, мъчен, скрит, неразгадаем, неизвестен, енигматичен, неразрешим, неясен, таен прил. мъчителен, деликатен, опасен, крайно неприятен прил. непредвиден, вероятен, евентуален… …   Български синонимен речник

  • без особени изгледи за успех — словосъч. мрачен, песимистичен, скептичен, малко вероятен …   Български синонимен речник

  • малък — прил. незначителен, неголям, нищожен, дребен, мъничък, ситен, миниатюрен, микроскопичен, минимален, неуловим, неосезаем, второстепенен, слаб прил. скромен, умерен, ограничен прил. млад, невръстен, маловръстен, малолетен, дете, непълнолетен прил.… …   Български синонимен речник

  • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

  • песимистичен — прил. мрачен, скептичен, малко вероятен, без особени изгледи за успех …   Български синонимен речник

  • скептичен — прил. неуверен, недоверчив, невярващ прил. мнителен, подозрителен, боязлив, страхлив прил. резервиран, сдържан, критичен, песимистичен прил. мрачен, малко вероятен, без особени изгледи за успех прил. циничен, грубо откровен …   Български синонимен речник

  • слаб — прил. изтощен, изнемощял, отслабнал, немощен, безсилен, нежен, крехък, неукрепнал прил. нездрав, болен, болнав, светнал, недъгав, слабак, хилав, анемичен, изпит прил. разклатен, халтав, разслабен прил. посредствен, дребен, малък, нищожен,… …   Български синонимен речник

  • смътен — прил. неясен, тъмен, замъглен, мътен, помътнен, затъмнен, мъглив, потъмнен, забулен, помрачен, мрачен прил. неопределен, неоформен, неочертан, двусмислен, неразбираем, неразбран, забъркан, заплетен, непонятен, необясним, неизвестен, неразгадаем,… …   Български синонимен речник

  • съмнителен — прил. подозрителен, заподозрян, невдъхващ доверие, опасен, загадъчен, гузен, ненадежден, таен прил. несигурен, неопределен, проблематичен, колеблив, двусмислен, невероятен, малко вероятен прил. непроверен, неизпитан, неизпробван прил. нечестен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.